WERKEN AAN HOGERBEWUST ZIJN MeditatiecursusIn deze cursus verenigen we studie en meditatie


In het studiegedeelte verdiepen we ons besef van samenhang en betekenis; daartoe verkennen we thema's uit de esoterische wijsheidstraditie. Hiervoor sluiten we liefst aan bij onze dagelijkse actualiteit.
In het daaropvolgende meditatiegedeelte tillen we onszelf op uit de fragmentatie, uit de rumoerige wereld in onszelf en om ons heen en richten we ons op ons eigen innerlijk.

Je leert diverse meditatieve methoden waarmee je uiteindelijk zelfstandig kunt werken. Daarnaast leer je, via geleide meditaties, je meer te openen voor je essentie van goedheid en licht.
Het idee is dat we telkens na afloop iets meer verstild en geïnspireerd onze dag kunnen vervolgen.

Oplettendheid en reflectie

Centraal staat steeds de gerichte aandacht; dit is immers het instrument van ons bewustzijn en van de verhoging van ons bewustzijn.
Onze training bestaat, binnen de cursus én in ons dagelijkse leven, uit het oefenen van oplettendheid en reflectie. Dat helpt ons bij het herkennen en ontstijgen van wat ons naar beneden trekt en bij het steeds opnieuw richten van onze aandacht naar wat ons optilt.

Hoe meer we ons daaraan wennen des te meer we vooruitkomen op ons pad van wakker worden en bevrijding vinden.


Opbouw in meerdere cycli

De cursus is opgebouwd uit vijf cycli per jaar. Elke cyclus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten.
De diverse cycli hebben steeds een vaste basis:

  • Kalmtemeditatie
  • Kosmisch ademen
  • Afstemmen op het Hoger Zelf
  • Afstemmen op polariteit van zon en aarde
  • Afstemmen op de chakra's
  • Samenvallen met het Zijn

Daarnaast heeft elke afzonderlijke cyclus haar eigen accent.
In de eerste cyclus van 2020, die start in januari, ligt het accent op het helen van jezelf en anderen als bijdrage aan het grote geheel waarvan we deel uitmaken.

Ervaringen:
Ik doe een paar seizoenen mee met deze groep. Ik hou van de eerlijke integere en veilige sfeer.
Soms beginnen we met wat (een van) ons bezighoudt, soms werken we met een thema en we plaatsen dat altijd in een groter verband, ook in de begeleide meditaties/visualisaties die aansluiten op waar we het over hadden en die meer naar binnen toe gaan; naar een nóg groter verband.
Ik fiets altijd na afloop met een ruim en luchtig gevoel naar huis.
Een deelneemster

Elke keer, door de gesprekken en de meditaties die daaruit voortvloeien, kom ik in een flow van rust en inspiratie, om af te stemmen op het thema trouw te zijn aan mezelf. Het geeft mij inzicht.
P.W.

Een behoefte aan verdieping op spiritueel vlak heeft mij destijds doen besluiten om me bij deze cursus aan te melden. De groep biedt een prettige en veilige sfeer waarin iedereen vanuit zijn eigen levenservaring en spirituele wijsheid bijdraagt aan het gesprek. Het is ongelooflijk fijn om met gelijkgestemden ervaringen te kunnen delen, herkenning tegen te komen en geïnspireerd te raken. Dat we mogen putten uit de bron van kennis die Hans heeft, is enorm waardevol. De meditatie die vaak volgt, helpt het besprokene vervolgens te laten landen. De bijeenkomsten zijn als een oplaadpunt die mij even uit het alledaagse halen en mij weer in contact brengt met het grotere geheel.
Marieke

Tijdens de gesprekken gevoerd in de werkgroep Hoger Bewustzijn en een diepgaande meditatie, begeleid door de docent kwam ik dichter bij mezelf.
Door het delen van mijn ervaringen uit het dagelijkse leven met de anderen van de groep en ook door hun reacties, kwam ik meer te weten over mezelf en kon ik overtuigingen en veel van waar ik in geloof loslaten. Om vervolgens in de meditatie weer in Stilte te komen en heling te kunnen ervaren. Dit alles bracht me terug naar mezelf en reikte me inzichten aan.
Marijke